Wat onderzoeken we?

Wij onderzoeken de talenten die jongeren meekrijgen niet ondanks, maar dankzij het opgroeien met meerdere culturen. We zijn geïnteresseerd in welke talenten jongeren herkennen (bv. flexibiliteit, aanpassingsvermogen, interpersoonlijke vaardigheden)? En vooral in hoeverre heeft deze herkenning invloed op hun welzijn, motivatie en belangrijke vaardigheden zoals creativiteit en samenwerken. Daarnaast willen we weten in hoeverre hun omgeving, zoals hun docenten, invloed op hoe ze het opgroeien met twee culturen ervaren en begrijpen? Als we beter begrijpen wanneer de talenten van multiculturele jongeren tot uiting komen, kunnen we in de toekomst deze jongeren helpen om hun potentieel te bereiken.

Wie is onze doelgroep?

Onze doelgroep zijn jongeren (12-18 jaar) die naast de Nederlandse cultuur opgroeien met een andere cultuur, bijvoorbeeld de cultuur van het land waar hun (groot)ouders geboren zijn. Omdat we veel met vragenlijsten werken is het belangrijk dat de jongeren de Nederlandse taal goed beheersen.

Partners