Welke scholen komen in aanmerking om mee te doen?

VO-scholen (vmbo, havo, vwo/gymnasium) en MBO-scholen (niveau 4).

Wat betekent meedoen voor scholen?

We vragen van scholen om ons in contact brengen met onze doelgroep. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:
– Onze flyer in de school te hangen
– Via docenten die in de klas over ons onderzoek vertellen
– Via onderzoeksassistenten die in de klas en/of pauzes jongeren informeren

Om het onderzoek uit te voeren hebben wij een aparte, rustige ruimte nodig (zoals een klaslokaal). Het onderzoek vindt plaats onder begeleiding van onderzoekers/onderzoeksassistenten. Deze komen langs op afgesproken dagen/tijden.

Het onderzoek kan tijdens, maar ook buiten schooltijd plaatsvinden.

Wat bieden wij deelnemende scholen aan voor hun bijdrage?

– Schriftelijke terugkoppeling van de onderzoeksresultaten
– Een lezing/workshop voor docenten of leerlingen/studenten

Wat betekent meedoen voor de leerlingen/studenten?

Deelnemende jongeren zullen klassikaal of individueel creativiteitstaken afnemen en vragenlijsten invullen. Deelname neemt tussen de 30 en 40 minuten in beslag.

Deelname is altijd vrijwillig. Jongeren van 15 jaar of jonger hebben toestemming van hun ouders nodig om deel te nemen. Jongeren krijgen 10 euro voor hun deelname.

Is het onderzoek anoniem?

Het onderzoek is volledig anoniem. Er zal geen persoonlijke informatie worden gevraagd (zoals de naam of geboortedatum) en de uitkomsten van individuele vragenlijsten zullen niet aan de school worden verstrekt. De anonieme gegevens kunnen worden gebruikt voor een wetenschappelijk artikel waarin groepsgemiddelden worden beschreven.

Hoeveel tijd zijn jongeren kwijt aan het onderzoek?

Ongeveer 30-40 minuten.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Nieuwe onderzoeken beginnen in oktober 2023.