Ons team bestaat uit onderzoekers en praktijkprofessionals:

Onderzoekers:

dr. Sheida Novin (Projectleider)

Universitair Docent aan Universiteit Utrecht

Sheida Novin is universitair docent bij de afdeling ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht en projectleider van MultiTal3nt. Zij onderzoekt hoe multiculturele jongeren het ervaren om met meerdere culturen op te groeien. Ze is vooral geïnteresseerd in de kennis en vaardigheden die jongeren niet ondanks, maar dankzij, hun multiculturele ervaringen ontwikkelen. Ze wil weten hoe multiculturele jongeren zo goed mogelijk begeleid kunnen worden om deze kennis en vaardigheden in hun dagelijks leven in te kunnen zetten. 

Sheida promoveerde aan de Universiteit Leiden en werkte als postdoc aan de University of Michigan en University of Southern California. In haar onderzoek staat de invloed van cultuur centraal op hoe we ons voelen, denken en gedragen. In MultiTal3nt project staat centraal hoe opgroeien met meerdere culturen een bron van talent kan zijn. 


dr. Mattijs Baas

Universitair Hoofddocent aan Universiteit van Amsterdam

Matthijs Baas is universitair hoofddocent bij de vakgroep arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Matthijs is als onderzoeker betrokken bij MultiTal3nt. Hij onderzoekt hoe creativiteit en innovatie vorm krijgen bij individuen, teams en organisaties. Zo heeft hij ontdekt dat mensen in zowel een vrolijke als een boze stemming creatiever zijn en dat een korte meditatiesessie de creativiteit van mensen aanwakkert.


dr. Willem Frankenhuis

Universitair Hoofddocent aan Universiteit van Amsterdam

Willem Frankenhuis is universitair hoofddocent psychobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en senior onderzoeker aan het Max Planck Instituut voor Onderzoek naar Criminaliteit, Veiligheid en Recht in Duitsland. Hij onderzoekt hoe mensen zich ontwikkelen in stressvolle omstandigheden. Deze mensen lopen niet alleen risico op littekens, maar kunnen ook specifieke vaardigheden ontwikkelen. Niet ondanks, maar juist als gevolg van hun leefomstandigheden. Dat aspect wordt in de wetenschappelijke literatuur nog weinig belicht.

Willem promoveerde hij aan University of California, Los Angeles (Verenigde Staten) en werkte als postdoc aan de Central European University in Boedapest (Hongarije). Daarna was hij universitair docent en universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit en vervolgens de Universiteit Utrecht.


dr. Claire Stevenson

Universitair Docent aan Universiteit van Amsterdam

Claire Stevenson is universitair docent bij de vakgroep psychologische methoden aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op het wiskundig modelleren van creativiteit en de ontwikkeling van intelligentie bij mensen (kinderen) en kunstmatige intelligentie (AI).


dr. Rezvan Ghoncheh
Postdoc aan Universiteit Utrecht

Postdoctoraal onderzoeker aan Universiteit Utrecht

Rezvan Ghoncheh is onderzoeker bij het MultiTal3nt project en is verbonden aan de afdeling Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Ze is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met als onderwerp suïcidepreventie onder jongeren. Tijdens haar promotietraject heeft ze bijgedragen aan de ontwikkeling, het testen en de implementatie van e-learning modules voor professionals, gericht op het vroegtijdig herkennen, benaderen en doorverwijzen van suïcidale jongeren.

Rezvan heeft zich altijd ingezet voor kansengelijkheid en het verbeteren van het toekomstperspectief van jongeren, en dit heeft ze gedaan vanuit verschillende rollen, waaronder bestuurslid, beleidsadviseur, onderzoeker en projectmanager.


Onderzoeksassistenten (UU):

– Hanae Matsuda
– Humam Hassan
– Nour Al-Shabi
– Sofie von Baumhauer

Praktijkpartners:

Gemeente Rotterdam
Jongerenwerk op Zuid

Dit onderzoek wordt gefinancierd door NWA.