Welkom en wat fijn dat u interesse hebt in ons onderzoeksproject!

Bij MultiTal3nt doen we onderzoek naar hoe multiculturele jongeren aankijken tegen het opgroeien met meerdere culturen. We willen begrijpen hoe hun zienswijze invloed heeft op hun welzijn en succes in het dagelijks leven. We hebben hierbij speciaal aandacht aan een belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid: creativiteit. Met deze kennis willen we jongeren helpen hun volle potentieel in onze moderne samenleving te benutten.

Opgroeien met meerdere culturen

Meer dan 25% van de jongeren in Nederland groeit naast de Nederlandse cultuur ook op met nog een andere cultuur, zoals die van hun ouders en grootouders. Opgroeien met meerdere culturen kan een bron van moeilijkheden zijn, zoals verwarring over wie je bent en waar je bij hoort. Echter, multiculturele ervaringen kunnen ook een bron zijn van talent, in de vorm van flexibiliteit, aanpassingsvermogen en interpersoonlijke vaardigheden. Bij MultiTal3nt willen wij weten in hoeverre jongeren zelf deze moeilijkheden en talenten herkennen en wat voor invloed dit heeft in hun dagelijks leven. 

Dit onderzoeksproject is tot stand gekomen door een enthousiast team van onderzoekers en praktijkprofessionals, en wordt gefinancierd door NWA

Onze partners